Hallo zorgaanbieder


 

aanbestedingen binnen halen, kwaliteit verbeteren en zorgbrede governance op een hoger level met Zorg Assist Management

 

De gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren kopen de zorg in via aanbestedingen, waardoor u kunt verliezen of winnen. Wij helpen u te winnen. 

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten, zorgverzekeraars en  zorgkantoren verantwoordelijk voor de inkoop en het financiering van de zorg waarbij onderverdelingen zijn ontstaan in WMO, Wet Langdurige Zorg, Ziektekostenverzekeringswet en Begeleiding. Uw dienstverlening is inmiddels gedeeltelijk of volledig  afhankelijk van afspraken met de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in uw werkgebied. Daarnaast is hierdoor de handhaving van uw kwaliteitscertificaat, uw zorgbrede governance en de AO/IC sterk aan veranderingen onderhevig.

U heeft te maken gekregen met andere opdrachtgevers en er is mogelijk sprake van nieuwe toetreders. Dit heeft een grote verandering teweeg gebracht. Dat stelt u onder andere voor de volgende vragen:

  1. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie innovatiever, efficiënter en effectiever werkt dan ooit tevoren?
  2. Hoe gaat u als één van de vele aanbieders overleven in deze veranderende en krimpende markt?
  3. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben veel ervaring met professioneel inkopen en aanbesteden, maar bent u daar al goed op voorbereid?

U moet uzelf opnieuw bewijzen en dat bewijs manifesteert zich veelal in inschrijvingen op aanbestedingen, handhaven van uw kwaliteit en aandacht voor uw zorgbrede governance en AO/IC. En dát is waar wij u bij helpen.

Wij hebben onze kennis en ervaring op het gebied van aanbesteden, kwaliteit én van organiseren in de zorg gebundeld tot het beste team van bevlogen professionals, dat tot het uiterste gaat om uw organisatie op professionele wijze aan top te houden.

Alt Text

Alt Text
Alt Text

Wij zijn trots op ons trackrecord van meer dan 50 gewonnen aanbestedingen met een totale orderwaarde van ruim 50 miljoen euro. Ook het gemiddelde scoringspercentage bij inschrijvingen op aanbestedingen is bij vele klanten door onze inzet meer dan verdubbeld. Wij doen dat door gebruik te maken van een verfijnde methodiek die zich in de praktijk heeft bewezen in tal van sectoren.

Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van kwaliteit, zorgbrede governance, AO/IC en in het ondersteunen en adviseren van gemeenten en provincies bij de transities in het sociale- en zorgdomein. Verder hebben wij diverse zorgaanbieders ondersteund bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering en het doorvoeren van innovaties. Wij zijn daarmee thuis in zowel de zorgsector als in gemeenteland.

Deze kennis is vanaf nu bereikbaar voor zorgaanbieders met ambitie. Het is juist de unieke combinatie van kennis en ervaring -van de markt van onze klanten- die ervoor zorgt dat u samen met onze medewerkers, het beste team kunt samenstellen.  U sluit daardoor succesvolle contracten en uw ambities worden sneller gerealiseerd. Onze bewezen methodiek en aanpak is daarmee uw garantie voor meer succes.


Alt Text

U moet alles in het werk stellen om de beste zorg te leveren en dat uit zich in het beste voorstel. Dit vraagt veel van u en uw medewerkers. U moet kritisch blijven kijken naar de eigen organisatie, naar de veranderende wensen van uw cliënten en naar de gemeenten die noodgedwongen met krimpende budgetten moeten werken. Het speelveld blijft in beweging. U moet hierin meebewegen en tegelijk uw koers handhaven.

U moet in uw voorstel dus inspelen op veranderende wensen van de gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en uw clienten. U moet innoveren om te winnen, en zonder een vernieuwende en creatieve component in uw voorstellen redt u het niet.

Wij hebben verstand van aanbesteden, kwaliteit, zorgbrede governance , AO/IC én van organiseren & veranderen. Door samen te werken met Zorg Assist Management ligt niet alleen de succesratio bij het winnen van een aanbesteding hoger, maar vergroot u tevens uw organisatorische verandervermogen.

Wij delen onze kennis alvast via blogs en whitepapers. De eerste blogs en whitepapers hebben wij hieronder al voor u klaar staan. De eerste stap naar succes hebben wij daarmee voor u gezet. Zet u de volgende door ons in te schakelen?

Alt Text

nog meer scoren met Zorg Assist Management


U kunt direct aan de slag met het stappenplan en diverse Tips&Trucs, door onze White paper te downloaden.
Aarzel niet en neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.


TenderzorgBlijven Zorgen voor Zorg